Tréner

Mgr. Miroslav Pištek, narodený 19.10.1982, v Bratislave.


Hokej začal hrávať ako 4-ročný, hrával za HC Slovan Bratislava a HK Ružinov Bratislava.


Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu, odbor regenerácia. Trénerskú licenciu A získal v roku 2014. Trénoval mládežnícke kategórie v HK Ružinov Bratislava a HC Slovan Bratislava. Trénovaniu amatérov sa venuje od roku 2005.